Astsubay Nasıl Olurum?

Osmanlı hükümeti vaktinde gedikli zabit, ufak zabit vb. İsimlerle anılan astsubaylık kurumu nato üyesi bütün ülkelerde geçerli olan bir rütbedir. Türk silahlı kuvvetlerinde subay sınıfından sonra yer edinen astsubaylar eratın en fazla muhatap bulunduğu askerlerdir. Ek olarak türkiye’de ki kırsal bölgelerde da önceleri genel anlamda jandarma karakol komutanı oldukları üzere, köylü kesimi vasıtasıyla çok hürmet yayınlanan, hükümetin temsilcisi sıfatıyla görülen bir sınıftır. Astsubaylar 926 sayılı tsk personel kanununa tabidirler. Zaruri hizmet süreleri 10 senedir. Türk silahlı kuvvetlerinde kara, hava, deniz, jandarma içerisinde vazife yaparlar. Kendi arasında bir ekip rütbelere ayrılır. Bunlar: astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş, astsubay başçavuş, astsubay kıdemli başçavuş olmak için 6 rütbedir.

Astsubay olmak üzere çeşitli koşullar yer almaktadır. Ek olarak her kuvvetin (kara, deniz, hava, jandarma) ve her sınıfında(topçu, piyade, tankçı vb.) birtakım farklı koşulları olabilir. Kara kuvvetleri astsubay alışı üzere lüzumlu olan koşullar şunlardır:

Astsubay_Rutbelergenel koşullar:

– idadi ve muadili okullar, asgari iki sene süreli iş yüksekokulu yada dört sene süreli fakülte/yüksekokul mezunu olmak

Toplumsal durum- ahlak- kişilik

– dış kaynaktan muvazzaf astsubay temin yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan “muvazzaf astsubay adaylarında aranacak nitelikleri” taşımak. Bunlar genel anlamda subaylar arasında istenen etik yükümlülüklerdir. Bu koşullar arasında 657 sayılı hükümet memurları yasasının 48. Madde sinide barındırır.

Yaş hakkında koşullar:

– dört sene ve daha çok süreliyükseköğretimi bitirenler için28 yaşından, daha kısa süreli okulları bitirenler üzere 26 yaşından gün almamış olmak.

Sıhhat ile alakalı koşullar:

– beden yapısı doğru, ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak; yüzünde çok bakiyede çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, bedeninde dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık vs. Bulunmamak

– Tsk sağlık kabiliyeti yönetmeliğinde ifade edilen boy ve kilo kısıtlarında olmak. Minimum boy standardı adam adaylar üzere 164 santimetre, kadın adaylar üzere 158 cm’dir.

– sevk edilen askeri hastaneden başvurduğu sınıfa makuldur tutanağı almak.

Bu koşulları içeren tüm kişiler astsubaylık imtihanına müracaat edebilir. Astsubaylık imtihanı yazılı imtihan, sözlü imtihan ve fiziki yetenek kafilik testisınavından meydana gelir.

– yazılı imtihanda 50 soru sorulmaktadır. Türkçe, inkılap tarihsel, atatürkçülük, t.C. Anayasası, internasyonal kurumlar ve anlaşmalar, türkiye coğrafyasından doğan yazılı imtihanda asgari 70 puan alınması icap etmektedir. Ek olarak bu imtihanda 4 hatalı bir hakikatı götürmektedir.

– yazılı imtihanı başarı ile sunan adaylar mülakat dönemi nasıl girerler. Bu dönemde ilk sıhhat muayenesi gerçekleştirilir. Yukarıda anlattığımız sağlık koşullarını taşıyanlar benlik değerlendirme testine gireceklerdir. Benlik değerlendirme testi genel hatlarıyla ne bir kişilikde olduğunuzu idrak etmek içindir. Bu puana doğal olarak değildir. Yalnızca kanaat kurmak maksadıyla gerçekleştirilir. Sözlü mülakattan şekilde en nihayi fiziki yetenek kafilik testi gerçekleştirilir.Adaylar 1500 m koşu, mekik ve şınav branşlarından değerlendirilecektir. Burada 40 baraj puanını geçmek icap etmektedir.

– son olarak sözlü mülakat dönemi başlar. Sözlü mülakatta diksiyondan, görünüşe, genel kültürden, kendini söylemeye, kendine itimat duygusuna denli birçok hususiyet ölçülür. Sözlü mülakattan da 70 çekmek icap etmektedir.

Yazılı imtihanın %70’i,fiziki yetenek kafilik testinin %15’i, sözlü mülakatın %15’i kullanılarak başarı puanı yer alır. Bu puana nazaran yapılan liste ile imtihanı kazanan adayların sıralaması tanımlanmış olur.
Bu imtihanları başarı ile verenler astsubay iş yüksekokulunda görecekleri iki senelik eğitimin peşinden astsubay çavış türbesi ile atanırlar. Fakat burada bilinmesi lazım olan bir öbür mevzu daha yer alıyor. Astsubay iş yüksekokulları kara, hava, deniz, bando ve sıhhat olmak için beş kısımdır. Bu sınıfların birbirinden ayrıcalıklı bir ekip koşulları bulunabilir.

Maaşlara erişince yapılan vazife ve yere nazaran değişmekle beraber hükümetteki maaşlara nazaran normal derecede izleyer.

Astsubay olacaklarda aranan koşullar vb. Aktüel hususlarla alakalı olarak alakalı kuruluş ve kurumları takip ediniz.

Yedek Subay Nasıl Olurum?

Yedek subaylığın geçmiş dönemleri devletimizde osmanlı hükümetine denli dayanır. Yedek subaylık sınıfının kurulmasındaki ana mantık, eğitim görmüş beyinlerin orduya ayrıcalıklı bir biçimde hizmet vermelerini sağlamaktır. Osmanlı hükümeti’nin nihayi zamanlarında bundan sonra batılı anlamda eğitim vermeye başlamış olan medreselerin darülfünun olmasıyla birlikte buradan mezun olan gençlerin zaruri askerlikleri sırasında ne bir hizmet vermesi icap ettiği düşünülerek ve birtakım avrupa hükümetlerindeki sistemler çözümleme edilerek yedek subaylık yürürlüğe hususlmuştur. O şekilde ki çanakkale savaşı sırasında 70.000 yedek subayın şehit bulunduğu rivayet olunur.

Cumhuriyetle birlikte önemi daha da yükselen yedek subaylık bazen tartışılan bir müessese kimi vakit oldukça yararı dokunan bir derslik olmuştur. Anlaşılacağı için yedek subaylık, subay sınıfının en alt tabakasıdır ve rütbesi asteğmendir. Esasen asteğmenlik rütbesi önceleri harb okulundan mezun olan her insanın ilk almış olduğu rütbe iken sonradan yalnızca yedek subaylara has bir rütbe olmuştur. Asteğmenin apoletteki işareti tek bir çizgidir. Dolayısıyla asteğmenlere lakap şekilde domino taşı denmesi de yaygındır.

Öyleyse ne yedek subay olunur, yedek subay olma koşulları nedir? Yedek subay olmak üzere 30 yıl önce yalnızca en düşük dört senelik lisans mezunu olmak yetiyordu. Fakat günümüzde vaziyet biraz değişmiştir. Yükselen üniversite mezun sayısının hepsinin yedek subay gerçekleştirilmesi imkansız bulunduğu üzere yedek subaylık belli koşullara bağlanmıştır. En başta şunu ifade etmek elzemdir ki tıp fakültesi ve diş hekimliği mezunları istese de talep etmese de yedek subay şekilde askerliklerini yapacaklardır. Şundan dolayı bu iki iş grubuna gereksinim çoktur ve gittikçe çoğalmaktadır.

Öbür lisans mezunlarının yedek subay olmaları ise şu şekildedir: askerlik şubesine müracaat eden her lisans mezunu bir yedek subay talibi şekilde adlandırılır. Yedek subay talibi genç askerlik şubesindeki prosedürleri sırasında dolduracağı birtakım formlarla rastlanır. Bu formların üstünde sorulmuş birtakım sorular yer alıyor. Örnek vermek gerekirse askerliğinizi 12 ay yedek subay şekilde mı mevcut değilse 6 ay kısa devir erbaş şekilde mı tamamlamak dilediğiniz sorulur. Burada sizlere bir tecih hakkı tanınmıştır. Fakat yedek subaylık bölümünü tercih etmiş olsanız bile bu sizi yedek subay yapacakları manasına gelmez. İkinci bir soru da komando olmak isteyip vazgeçtiğinize ilişik sorulan sorudur. Her insanın aklına yedek subaylıkla komandoluğun nasıl alakası mevcut şeklinde gelebilir. Komandolukla yedek subaylık içinde şöyle bir münasebet yer alıyor. Şayet komando olmayı ve yedek subay olmayı tercih etmiş iseniz ve uygulanan kontroller neticesi fiziki durumunuz buna müsaitse komando yedek subay olmanız işten dahi değildir. Şundan dolayı bilhassa terör problemi olan devletimizde bu sınıfa ve bu sınıfta komutanlık gerçekleştirecek kişilere fazla ihtiyaç yer alıyor.

Askerlik şubenizdeki yönetimsel işleriniz ve sıhhat kontrolünüzden sonra bir imtihana gireceksiniz. Gireceğiniz imtihan yedek subaylık imtihanı şekilde adlandırılsa da sorulan sualler daha fazla muhakeme yeteneğinin ölçülmesi içindir. Bu imtihanı fazla iyi gerçekleştirmeniz ya da yapmamanızın yedek subay olup olmamanızda kati bir tesiri yer alıyordiyemeyiz. Fakat her şeye karşın yedek subay şekilde askerliğini tamamlamak arzulayan bir bireyin gerek askerlik şubesinde yedek subay olmak isterim bölümünü işaretlemesi gerekse imtihanda çaba göstermesi her şeye karşın ilk adımdır.

Öyleyse madem yukarıda söz ettiklerimizin yedek subay olmakta aşırı derecede bir tesiri mevcut değil, nasıl yapmak lazım derseniz burada mühim olanın esasen tsk’nın gereksinimi ve bu ihtiyaca nazaran mezun olduğunuz bölümdür. Bilhassa eczacılık, baytar doktorluk, psikoloji, rehberlik, harita mühendisliği, yasa fakültesi mezunları (özellikle vazife yapan yargıç savcılar) ve bilimum mühendislik çeşitleri talep ettikleri yahut talep etmedikleri takdirde yedek subay olunması mümkün bölümlerdir. Bunun beraberinde iibf, fen edebiyat mezunlarının şansları ötekilere nazaran daha azdır. Eğitim fakültesi mezunları ise önceleri yedek subay öğretmenlik edebiliyorlardı fakat artık bugün bu da eskisi vb. Değildir.

Askerliğinizi nerede gerçekleştireceğiniz açıklandığı vakit karacı mı, havacı mı mevcut değilse denizci mi olduğunuz, karacı iseniz piyade mi, topçu mu, tankçı mı olduğunuz da bununla beraber iletilicektir. Ne asker ve erbaşlarda çömez birliği varsa yedek subaylarda da yedek subay okulu yer alır. Her yedek subay okulu ayrıcalıklı yerdedir. Piyade okulu istanbul tuzla’da, topçu okulu ankara polatlı’da, tankçı okulu (zırhlıbirlikler) ankara etimesgut’ta, muhabere okulu ankara mamak’ta ve öbür derslik okulları türkiye’nin bir çok yerinde bulunabilir. Levazım okulu ve doktorların katılmış olduğu samsun sahra sıhhiye okulu dışındaki yedek subay okullarındaki eğitim 3 ay, ötekilerde 1 aydır. Bu üç ay arasında bir askerin öğrenmesi lazım olan esas askerlik malumatları, derslik dersleri, bedensel eğitim dahil bir çok merhaleden geçilir. Üç ayın nihayetinde yapılan imtihanlarla kimlerin yedek subay olup olmayacağına karar verilir. Teoride imtihanlardan kalanlar 15 ay asker şekilde askerlik yapar yazmaktadır fakat önemli bir disiplin suçu işlenmediği takdirde bu pratikte uygulanmaz. İmtihanların da başarı ile verilmesinin peşinden kura çekimi ile vazife yapılacak kıta tespit edilir ve asteğmen rütbesi takılarak okuldan mezun olunur. Bundan sonra bir yedek subay bir diğer deyişle asteğmen olmuşsunuzdur.

Aklınızdan çıkarmamak lazım ki kıtada gerçekleştireceğiniz göreve asteğmen rütbesi ile katılırsınız fakat yedek subay okulu 1 ay olan kişiler nihayi üç ayda, yedek subay okulu 3 ay olan kişiler nihayi bir ayda teğmen rütbesi ile askerliklerini devam ettirüp böylelikle terhis olurlar.

E-Devlet Askerlik Sorgulama Siteleri

Her türk yurttaşı erkeğin 20 yaşına ulaştığında askerliğini yapması kanuni şekilde zorunludur. Askerlik yaşı gelen her türk adam yurttaşı ulusal savunma göz atanlığı vasıtasıyla kendisi üzere belirlenen tsk bölümlerinden herhangi birisinde vatani vazifesini gerçekleştirmesi icap ediyor. Askerlik rolü, çömez birlik ve ehil birliği şekilde iki kısımda tamamlanıyor.

Geçtiğimiz sene nihayetinde askerlik müddeti Okumaya devam et

96/3 Askerlik Sorgulama

96/3 Askerlik Sorgulama

96/3 Askerlik Sorgulama, Uzun Dönem Ağustos 2016 tarihinde askere gidecek olan tertipler olarak burada toplanıyoruz. Acemi eğitim birliği ve usta eğitim birlikleriniz açıklandı ise yorum kısmında yazıp tertipleriniz ile tanışabilirsiniz. İnşallah 96/3 uzun dönem askerliğinizi başarı bir şekilde bitirdikten sonra tekrar burada buluşuruz arkadaşlar.

tecil-durumu-sorgulama

BİLGİLER

96/3 Acemi Birlikleri Açıklanma Tarihi

96/3 Ağustos celbinde askere gideceklerin acemi birlikleri Temmuz ayının son haftası (Ayrıntılar İçin Konuya Girin) Okumaya devam et

96/2 Askerlik Sorgulama İşlem Bilgisi

96/2 Uzun Dönem Mayıs 2016 tarihinde askere gidecek olan tertipler olarak burada toplanıyoruz. Acemi eğitim birliği ve usta eğitim birlikleriniz açıklandı ise yorum kısmında yazıp tertipleriniz ile tanışabilirsiniz. İnşallah 96/2 uzun dönem askerliğinizi başarı bir şekilde bitirdikten sonra tekrar burada buluşuruz arkadaşlar.

BİLGİLER

96/2 Acemi Birlikleri Açıklanma Tarihi

96/2 Mayıs celbinde askere gideceklerin acemi birlikleri Nisan ayının son haftası 22-28 Nisan 2016 tarihi içerisinde açıklanacaktır.

96/2 Askerler Ne Zaman Askere Gidecek?

96/2 Askerlik Sorgulama işlemleri için konumuzu ayrıntılı olarak inceleyiniz…

Okumaya devam et

95/3 Askerlik Sorgulama ve Acemi Birliği Hakkında Bilgiler

95/3 Askerlik Sorgulama ve Acemi Birliği Hakkında Bilgiler

95-3-askerlik-sorgulamaAskerliğini 95-3 tertip olarak yapacak lan adayların askere gitmelerine daha doğrusu askerlik yerlerinin açıklanmasına kısa bir süre kaldı. İçinde bulunduğumuz Temmuz ayı itibari ile askerlik yerlerinin açıklanmasına 15-20 gün kalan 95-3 tertipler en çok düşecekleri acemi birliklerini ve teslim olacakları tarihi merak ediyorlar.

Öncelikle askerlik sürecinizin hayırlı olmasını diliyoruz. Ve sözlerimize şöyle devam etmek istiyoruz. Askerlik sorgulama işlemi yapmak için şifre almanız gerekmektedir. En önemli husus budur. Ptt şubelerinden alacağınız e-devlet şifreniz ile 95/3 Askerlik Sorgulama işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Bu konu hakkında sorgulama işleminizi nasıl ve ne zaman yapacağınızı merak ediyorsanız alttaki site adresinden sorgulama için tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

http://www.askerliksorgulama.org

95-2 Askerlik Sorgulama işlemleri ve 95/2 Askerlik Yerleri

95-2 Askerlik Sorgulama işlemleri ve 95/2 Askerlik Yerleri Acemi Birlikleri

Mayıs 2015 celp döneminde askere gidecek asker adaylarını ilgilendiren bu konumuzda, askerlik sorgulama işlemlerinden kısaca bahsetmek istiyoruz.

Nisan ayının sonunda gerçekleşecek olan sorgulama işlemini yapabilmeniz için ptt şubesinden e-devlet şifresi alıp 95/2 Askerlik Yeri Sorgulama konusunu inceleyerek askerliğinizi nasıl sorgulayacağınızı öğrenebilirasiniz.

askerliksorgulama.org